bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Status Prawny

  • Podstawa prawna działania

Trafostacja Sztuki w Szczecinie jest instytucją kultury powołaną uchwałą Nr XVIII/517/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2012 r.
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 7 maja 2012 r., poz. 1000.

  • Osobowość prawna

Trafostacja Sztuki w Szczecinie działa w formie samorządowej instytucji kultury. Posiada osobowość prawną i jest wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez organizatora pod numerem 14/12.

  • Postanowienia ogólne

Pełna nazwa instytucji:
• Organizatorem Trafostacji Sztuki jest Gmina Miasto Szczecin.
• Terenem działania Trafostacji Sztuki jest Miasto Szczecin, a także cały kraj i zagranica.
• Siedzibą Trafostacji Sztuki jest miasto Szczecin.
• Trafostacja Sztuki używa pieczątki podłużnej z pełną nazwą, adresem siedziby oraz numerem NIP, REGON.Opublikował: Michał Wudniak
Publikacja dnia: 03.02.2016
Podpisał: Jędrzej Wijas
Dokument z dnia: 03.02.2016
Dokument oglądany razy: 834