bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Oferty pracy

 Dyrektor Trafostacji Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór na stanowisko
KIEROWNIK PRODUKCJI

Zakres obowiązków:

 • Przygotowanie szczegółowego terminarza realizacji określonych planów wystawienniczych
 • Współtworzenie polityki P/R instytucji
 • Dbałość o spójność systemu identyfikacji wizualnej instytucji (w zakresie praw autorskich we współpracy z prawnikiem instytucji)
 • Współpraca przy opracowaniu materiałów decyzyjnych dla dyrektora instytucji oraz donatorów w sprawach tworzenia i aktualizacji informacji o wystawach przygotowanych do realizacji
 • Dbałość o standardy wysokiej jakości materiałów, informacji, narzędzi promocyjnych
 • Planowanie, opracowywanie i produkcja koncepcji wystaw
 • Opracowanie i weryfikacja kosztorysów ofertowych dla realizacji poszczególnych projektów
 • Techniczna koordynacja wszystkich zasobów wewnętrznych i zewnętrznych wykorzystywanych w realizacji wystaw i projektów
 • We współpracy z dyrektorem instytucji stosowanie mechanizmów kontroli umożliwiających zapewnienie prawidłowej realizacji planów (jakość, czas, budżet)
 • Nadzór nad prawidłową realizacją i dokumentacją projektów (aplikacja, plan, budżet, umowy, rozliczenia, końcowa weryfikacja merytoryczna pojedynczych faktur i rozliczeń oraz przedstawianie dokumentów do akceptacji księgowej)
 • Współpraca przy opracowaniu sprawozdań ze zrealizowanych zadań
 • W przypadku odstępstw od uzgodnionego planu podejmowanie działań korygujących
 • Opracowanie informacji o realizowanych i planowanych wydarzeniach artystycznych do instytucji finansujących projekty
 • Współpraca z kuratorami w zakresie opracowywanie i wdrażania programów przekazywania wiedzy o sztuce i edukacji kulturalnej

Wymagane:

 • Język angielski, na poziomie min. B2,
 • doświadczenie przy produkcji wystaw,
 • umiejętność pracy w stresie,
 • minimum dwu-trzyletnie doświadczenie w danej tematyce,
 • znajomość narzędzi i technik produkcji danego medium,
 • wykształcenie wyższe , kierunkowe (techniczne),
 • umiejętność nawiązywania i utrzymywania kontaktów interpersonalnych
 • umiejętność pracy w interdyscyplinarnych zespołach,
 • wysoka dyspozycyjność i mobilność,
 • umiejętność motywowania podległego zespołu,
 • wysoka kultura osobista


Opublikował: Michał Wudniak
Publikacja dnia: 15.03.2016
Podpisał: Jędrzej Wijas
Dokument z dnia: 15.03.2016
Dokument oglądany razy: 1 030