bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zamówienia publiczne

Zamawiający – Trafostacja Sztuki w Szczecinie zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne w postępowaniu prowadzonym na podstawie art.138 O ustawy PzP


Ochrona obiektu Gminy Miasta Szczecin administrowanych
przez Trafostacje Sztuki w Szczecinie przy ul.Swiętego Ducha 4 w 2017 r


zostało rozstrzygnięte


Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy:

Gustaw Gemini Sp. z o.o.
ul.Łyskowskiego 18
71-641 Szczecin


Uzasadnienie wyboru:
Oferta ważna i z ceną, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Ochrona obiektów Gminy Miasto Szczecin administrowanych przez Trafostację Sztuki w Szczecinie w 2017 r.

-----------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Errata do specyfikacji:

Błędny wpis: str. 16 pkt. 8 ppkt. 1 - właściwy wpis: "nie dotyczy"

Załączniki do specyfikacjiOpublikował: Michał Wudniak
Publikacja dnia: 08.02.2017
Podpisał: Jędrzej Wijas
Dokument z dnia: 05.02.2016
Dokument oglądany razy: 3 626